Specialisatie

Fysiotherapie
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit zijn problemen met spieren, pezen, gewrichten en gewrichtsbanden. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, door ongevallen, of als gevolg van veroudering. Ook ziekten en aandoeningen als M.S., reuma, Parkinson, Cara en beroerte kunnen door een fysiotherapeut behandeld of begeleid worden.
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door middel van massage, oefentherapie en elektrotherapie. Ook heeft hij een adviserende, begeleidende en coachende rol. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren dat normale houding en bewegingen weer mogelijk zijn. Als dit niet mogelijk is leert u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om te gaan.

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken bij het onderzoek tijdens het eerste consult. Dit is ook afhankelijk van uw eigen inzet.

Tijdens het eerste consult voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek (anamnese)met de patient. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. Daarbij wordt gekeken naar de klacht, maar wordt tevens onderzocht waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose opgesteld.

Fysiotherapie wordt geheel of gedeeltelijk door de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed. Klachten die voorkomen op de zogenaamde chronische lijst welke is opgesteld door de ziektekostenverzekereraars
kunnen vanaf de 10e behandeling vanuit de hoofdverzekering betaald worden. De eerste negen behandeling worden dan vanuit de aanvullende verzekering betaald, mits deze nog voldoende behandelingen kan vergoeden.
Een verwijzing voor de fysiotherapeut is niet meer nodig behalve bij klachten die voorkomen op de chronische lijst.

   
Mc Kenzie therapie
Mc Kenzietherapie is vooral geschikt voor behandeling van rug- en nekklachten.
Deze therapievorm is ontwikeld door de Nieuw Zeelander Robin McKenzie in de jaren 50. De behandelmethode hanteert een classificatiemodel dat gebaseerd is op de symptomen van de patiënt. Onderzoek en behandeling vinden plaats volgens een duidelijk vastgelegd protocol.
De basis van de therapie is de bepaling van de mechanische factoren die het klachtenpatroon van de patiënt beïnvloeden en zorgen voor een dysbalans in het klachtengebied. Vervolgens wordt door middel van specifieke oefeningen en adviezen getracht de balans in de rug en/of nek te herstellen. De therapie is in eerste instantie “hands off”, waarbij de patiënt zelf onder leiding van de fysiotherapeut zijn of haar oefeningen doet. Belangrijk is dat de oefeningen thuis en op het werk voortgezet worden. Pas als het herstel stagneert worden therapeutische technieken toegepast.
Een uitgebreide beschrijving van de McKenzie therapie vindt u bij het tabblad aan de linkerkant.
   
Mc Connell therapie

Mc Connell therapie is een tape- en oefentherapie voor klachten van de knieschijf (patella),ontwikkeld door Jenny McConnell een fysiotherapeute uit Australië.

De klachten zijn pijn onder en rond de knieschijf, kraken, soms zwelling en het gevoel dat de knie op slot gaat. De klachten ontstaan soms acuut ( door een val of een ongeval) maar vaak geleidelijk zonder duidelijk ontstaansmoment. De klachten verergeren tijdens en na belasting zoals fietsen en traplopen. Maar ook langdurig met een gebogen knie zitten (theaterfenomeen) geeft vaak klachten.
De klachten ontstaan door een verkeerde “sporing” van de knieschijf in de groeve welke gevormd wordt door het bot van het bovenbeen. Normaal gaat de knieschijf daar recht doorheen bij buigen en strekken van de knie. Bij klachten aan de knieschijf wordt deze opzij getrokken doordat de spieren welke aan de buitenkant aan de knieschijf aanhechten harder aan de knieschijf trekken dan de spieren die aan de binnenkant aanhechten. Hierdoor schuurt de knieschijf tegen de zijkant van de groeve en dit kan irritatie en ontstekingsverschijnselen opleveren.

De behandeling is er op gericht om de knieschijf weer op een juiste manier te laten sporen door de spieren en het kapsel aan de zijkant te rekken en die aan de binnenkant van de knie te versterken. Tijdens de behandeling wordt de knieschijf op een specifieke manier getaped waardoor er pijnvrij getraind kan worden. Ook tijdens het dagelijks leven blijft de tape zitten waardoor de pijn tijdens activiteiten gereduceerd wordt. Tevens kan dan ook thuis de kracht en coördinatie van de spieren pijnvrij getraind worden.

Uit onderzoeksresultaten maar ook uit onze ervaringen blijkt de therapie bij uitstek geschikt te zijn bij bovengenoende klachten.

Het tapen gebeurt met Leukotape P, een tape uit twee gedeeltes: een huidbeschermende laag en een corrigerende laag. Deze tape wordt op recept van de arts vergoed door de verzekeringsmaatschappijen.

   
Het Mulligan concept
Het Mulligan concept is een behandelmethode voor gewrichtsklachten van het hele lichaam. Het is ontwikkeld door Brian Mulligan, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Hij ontdekte dat veel gewrichtsklachten ontstaan door een “positiefout” of een “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Door “repositionering”, het herstellen van de juiste positie en “sporing”, kan er soms snel een herstel teweeggebracht worden. De methode is een samenspel van therapeutische handgrepen en het gelijktijdig door de patiënt uit te voeren aktieve bewegingen. Er wordt soms ook met tape, een fixatiegordel of een handdoek gewerkt om het gewenste effekt te krijgen. Het is bij deze methode van belang dat de huiswerkoefeningen goed en consequent worden uitgevoerd.
Heel belangrijk bij deze behandelmethode is dat de mobilisatie 100% pijnloos is. Dit maakt de methode geschikt voor acute en chronische klachten.
   
Manuele Therapie
Manuele Therapie wordt voornamelijk toegepast bij klachten van de wervelkolom en bekken. Zeker bij lang bestaande klachten en klachten die regelmatig terugkomen is manuele therapie is goed alternatief. Ook als second opinion is manuele therapie zeer bruikbaar. Een uitgebreide beschrijving van de manuele therapie volgens methode van der Bijl vindt u op het tabblad aan de linkerkant.
   
Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie wordt vooral gegeven bij kinderen met problemen van de motoriek. Dit kan zowel de grove als de fijne motoriek zijn.
Een uitgebreide beschrijving van kinderfysiotherapie vindt u bij het tabblad aan de linkerkant.