Klachten regeling – Fysiotherapie Goese Polder – Goes
Header afbeelding
Welkom bij Fysiotherapie Goese Polder

Wie zijn wij?

Onze praktijk bestaat al ruim 35 jaar en is gevestigd in de Goese Polder (Goes Noord). Bij ons heeft u tijdens het onderzoek en de behandeling te maken met een vaste fysiotherapeut. Behandeling vindt plaats in onze behandelcabines, onze oefenruimte of, indien noodzakelijk, bij u aan huis. U kunt zowel met als zonder een verwijzing van huisarts of specialist bij ons terecht.

Klachten regeling

Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende 4 opties:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut
3. Een schriftelijke ( evt. anonieme) klacht indienen
4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut

Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of de praktijk dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevenden. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de leidinggevenden wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3. Een schriftelijke klacht indienen

Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen.

Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:
– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat

4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.