Praktijk Reglement

Onderstaand praktijk reglement is bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

Bij het eerste consult wordt u verzocht om uw verzekeringspas en een geldig legitimatie bewijs mee te nemen.

Bij een eerste consult kinderfysiotherapie dient/dienen één van de ouders of beide ouders  aanwezig te zijn.

Bij behandeling door kinderfysiotherapeuten dient/dienen één van de ouders of beide ouders minstens 50 % van het aantal behandelingen aanwezig te zijn.

Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

Liever geen waardevolle spullen in de wachtkamer of aan de kapstok achter te laten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein ( auto, fiets of scootmobiel)

Wilt u uw auto, fiets of scootmobiel zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?  Auto in de parkeervakken, fietsen bij de fietsen rekken en de scootmobielen naast de voordeur.

In het pand mag niet gerookt worden.

Het gebruik van de oefenruimte en de daar aanwezige apparaten geschiedt op eigen risico.

In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie ( politie, brandweer) op te volgen.